Около 60% от съществуващите специализирани институции за хора с увреждания ще бъдат закрити до края на 2027 г.


Всички домове за стари хора пък ще бъдат реформирани до 2025 г., за да отговорят на високите стандарти за качество на услугите, които предлагат.


Това съобщи социалният министър Деница Сачева по време на дискусия за предоставянето на дългосрочни грижи, организирана от БЧК, предаде бТВ.


"Темата за дългосрочните грижи е предизвикателна не само от гледна точка на демографията, хуманността и социалната политика, но и от модерна гледна точка за развитието на новите технологии. Професиите на бъдещето без съмнение са не само свързаните с технологиите, но и тези, които са свързани с хора. Именно затова трябва да се постави силен акцент върху подготовката и развитието на лекарите, социалните работници и учителите", каза Сачева.


Сред основните цели на Закона за социалните услуги са гарантиране правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход за предоставяне на необходимите здравни, социални и образователни услуги.


"В условията на COVID-19 социалните услуги бяха поставени пред сериозни изпитания, което наложи реорганизация на процесите в тях в отговор на кризата. Бяха въведени в практиката нови модели на работа, включително чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии", обясни още Деница Сачева.